İstifadə qaydaları

Bu saytı istifadə etməklə, aşağıda qeyd olunan bütün şərtlər və qaydaları qəbul etdiyiniz anlaşılır. Bu İstifadə Qaydaları saytdan istifadə edərkən sizə verilmiş məhdudiyyətləri təyin edir və onları qarşılayaraq saytı tamamilə qurallara uyğun şəkildə istifadə etməyiniz xahiş olunur.

Hüquq Əlamətləri

1xbetindir-az.top saytında yerləşən bütün hüquq əlamətləri veb saytın atasının mülkiyyətidir və digər qanunla qorunur hüquqların qabağında qorunur. Siz bu saytdakı hüquq əlamətləri ilə əlaqəli olaraq öhdəliklərə riayət etməlisiniz.

  • Hüquq əlamətləri daşımamaq
  • Hüquq əlamətləri ilə bağlı məlumatlara əl uzatmamaq
  • Hüquq əlamətlərinin tərcümələrini əldə etməmək

Katoloq Məlumatları

1xbetindir-az.top saytında yerləşən məlumatlar, satışlar, qiymətlər və s. yekun icmal nitqində verilmişdir. Bu məlumatlarla bağlı qiymətləndirmələr sizin şəxsi məlumatlarınıza bağlı olaraq dəyişə bilər.

1xbetindir-az.top veb saytı ilə bağlı suallarınız və geri bildirimləriniz üçün bizə aşağıdakı e-poçt ünvanından yazı göndərə bilərsiniz: .